Get Social With Us


		

MANGO Ready Set Grow 1.1

เทคนิคพิชิตความสำเร็จในการเรียนต่อประเทศอังกฤษ

 

———————————-

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา การเตรียมความพร้อมก่อนการไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ  ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-16.00 โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ

 

สำหรับน้องๆที่ได้ตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว พบกับเทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จ 

 

  • Note-Taking Technique

ในการเรียนการสอนแบบ lecture base ซึ่งนักเรียนไทยอาจไม่คุ้นเคยกับการจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ หลายๆคนต้องใช้เวลาปรับตัวเป็นเวลานานกว่าจะจับใจความและเริ่มจดบันทึก และในบางครั้งสิ่งที่จดบันทึกไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์เมื่อเวลาที่กลับมาทบทวน Session นี้จะเป็นการให้เคล็ดลับในการจับใจความและจดบันทึกในห้องเรียนที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

  • Speed Reading Technique

สิ่งหนึ่งที่จะนักเรียนทุกคนจะต้องเจอนั่นคือการอ่านหนังสือ Textbook หรือการอ่าน Case Studies เป็นจำนวนมาก โดยในบางหลักสูตรนักเรียนอาจจะต้องอ่านหนังสือวันละร้อยๆหน้า เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษให้เร็วจึงเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาในต่างแดน

 

  • Essay Writing and Citation

ทักษะการเขียนเรียงความเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนในประเทศอังกฤษ เพราะนักเรียนจำเป็นจะต้องทำรายงาน (Assignment) และ วิทยานิพนธ์ (Dissertation) รวมถึงการเขียนเพื่อตอบคำถามในข้อสอบ นอกจากนี้การอ้างอิง (Citation) ยังเป็นหลักการที่สำคัญสำหรับการเขียนงานวิจัยในช่วงระหว่างการเรียนในต่างประเทศ ซึ่งนักเรียนหลายๆคนอาจไม่คุ้นเคยกับการเขียนอ้างอิง หรือไม่เคยมีประสบการณ์การเขียนงานวิจัยมาก่อน ดังนั้น session นี้จะเป็นการให้ความรู้ในวิธีการเขียนอ้างอิงแบบ Harvard Referencing Style

 

สำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ พบกับ SOP & CV Clinic 
เจาะลึกการเขียน Personal Statement และ CV โดยเริ่มต้นจากการ ทำความเข้าใจโครงสร้างที่ดีและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของผู้สมัครแต่ละคน เพื่อเลือกเรื่องที่จะนำมาเขียน โดยสร้างความแตกต่างและโดดเด่น

SPEAKERS

Dr.Samita Muadtong
ผู้ก่อตั้งสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Nui-English และผู้ดำเนินรายการ English Breakfast ทางช่อง Thai PBS

จบการศึกษาจากอักษรศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนทุน ก.พ. ปริญญาโทสาขา Speech Communication จาก Portland State University สหรัฐอเมริกา และได้รับสนับสนุนจาก บริษัทเชลล์และรัฐบาลอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขากฎหมายระหว่างประเทศ จาก Durham University ประเทศอังกฤษ และได้รับปริญญาเอก สาขา Development Management จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

Dr.Chutamas Sundrarajun
อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขา Education การพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษ จาก University of Bristol ประเทศอังกฤษ มีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง English for specific purpose (ESP); English for academic purpose (EAP); Classroom interactions, Discourse analysis; Business research และได้ทำวิทยานิพนธ์และงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เหมาะสมกับเด็กไทยโดยเฉพาะ

Preeyaporn Sinchalong
ผู้ก่อตั้ง Mango Learning Express ตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ด้วยประสบการณ์การให้คำแนะนำด้านศึกษาในประเทศอังกฤษมากกว่า 8 ปี

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ MBA (Merit) จาก Imperial College London ประเทศอังกฤษ โดยเป็นนักเรียนทุน และ Student Ambassador ของมหาวิทยาลัย